Hallituksen esitykset: 2005

Esitykset numeroittain

232-213 ...192-173 172-153 152-133 132-113 112-93 92-73 72-53 52-33 32-13 12-1

HE 72/2005
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tieliikennelain 103 §:n muuttamisesta
HE 71/2005
Hallituksen esitys Eduskunnalle lannoitevalmistelaiksi
HE 70/2005
Hallituksen esitys Eduskunnalle tuottoon liittyvän rahanpesun soveltamisalasta tietotekniikan käytöstä tullialalla tehdyssä yleissopimuksessa ja kuljetusvälineen rekisterinumeron sisällyttämisestä yleissopimuksessa lueteltuihin tietoihin tehdyn pöytäkirjan ja sen suomenkielisen oikaisupöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä laiksi tullilain 23 b §:n muuttamisesta
HE 69/2005
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi ympäristönsuojelulain ja jätelain muuttamisesta
HE 68/2005
Hallituksen esitys Eduskunnalle sairausvakuutuksen rahoitusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi
HE 67/2005
Hallituksen esitys Eduskunnalle postipalvelulain muuttamisesta
HE 66/2005
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä annetun lain 8 §:n muuttamisesta
HE 65/2005
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi kiinteistönmuodostamislain ja eräistä naapuruussuhteista annetun lain muuttamisesta
HE 64/2005
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tuloverolain 9 §:n ja rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta annetun lain muuttamisesta
HE 63/2005
Hallituksen esitys Eduskunnalle veronkantolaiksi sekä laeiksi valmisteverotuslain 36 §:n ja ajoneuvoverolain muuttamisesta
HE 62/2005
Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2005 lisätalousarvioksi
HE 61/2005
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Teollisen yhteistyön rahasto Oy –nimisestä osakeyhtiöstä annetun lain muuttamisesta
HE 60/2005
Hallituksen esitys Eduskunnalle Suomen ja Puolan välisen energiansäästöä ja ympäristönsuojelua koskevan yhteistyösopimuksen irtisanomisen hyväksymisestä
HE 59/2005
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 5 §:n muuttamisesta
HE 58/2005
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ulkomaanliikenteen kauppa-alusluettelosta annetun lain muuttamisesta
HE 57/2005
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Euroopan talousalueelta saadusta osingosta suoritetun veron palauttamisesta eräissä tapauksissa
HE 56/2005
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi omaisuuden tai todistusaineiston jäädyttämistä koskevien päätösten täytäntöönpanosta Euroopan unionissa sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
HE 55/2005
Hallituksen esitys Eduskunnalle tieliikennettä koskevan yleissopimuksen muutosten, liikennemerkkejä ja -opasteita koskevan yleissopimuksen muutosten sekä tieliikennettä koskevaa yleissopimusta täydentävän eurooppalaisen sopimuksen muutosten hyväksymisestä ja laeiksi muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
HE 54/2005
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi elintarviketurvallisuusvirastosta
HE 53/2005
Hallituksen esitys Eduskunnalle elintarvikelaiksi sekä laiksi terveydensuojelulain muuttamisesta
Esitykset numeroittain

232-213 ...192-173 172-153 152-133 132-113 112-93 92-73 72-53 52-33 32-13 12-1

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.