Hallituksen esitykset: 2005

HE 112/2005
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta
HE 111/2005
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tekijänoikeuslain muuttamisesta
HE 110/2005
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sotilaallisesta kriisinhallinnasta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
HE 109/2005
Hallituksen esitys Eduskunnalle uudeksi osakeyhtiölainsäädännöksi
HE 108/2005
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi lääkelain muuttamisesta
HE 107/2005
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi lääkelain muuttamisesta
HE 106/2005
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vastikemaan luovuttamisesta yleistä tietä varten toimitettavan tilusjärjestelyn yhteydessä annetun lain kumoamisesta
HE 105/2005
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi maatilatalouden tuloverolain 13 §:n muuttamisesta
HE 104/2005
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta annetun lain, verotusmenettelystä annetun lain sekä tuloverolain muuttamisesta
HE 103/2005
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vaalilain 5 §:n muuttamisesta
HE 102/2005
Hallituksen esitys Eduskunnalle rahankeräyslaiksi sekä laeiksi henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain ja rikoslain muuttamisesta
HE 101/2005
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi evankelis-luterilaisen kirkon työmarkkinalaitoksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
HE 100/2005
Hallituksen esitys Eduskunnalle Ukrainan kanssa sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
HE 99/2005
Hallituksen esitys Eduskunnalle Kiinan kansantasavallan kanssa sijoitusten edistämisestä ja vastavuoroisesta suojaamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
HE 98/2005
Hallituksen esitys Eduskunnalle asumisoikeusjärjestelmän kehittämisestä
HE 97/2005
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta
HE 96/2005
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kansanterveyslain muuttamisesta
HE 95/2005
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sosiaalihuoltolain muuttamisesta
HE 94/2005
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
HE 93/2005
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikosasioiden sovittelusta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.