Hallituksen esitykset: 2005

Esitykset numeroittain

232-213 212-193 192-173 172-153 152-133 132-113 112-93 92-73 72-53 52-33 ...12-1

HE 132/2005
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sotilasvammalain 6 §:n muuttamisesta
HE 131/2005
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi omaishoidon tuesta, laiksi sosiaalihuoltolain muuttamisesta sekä laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain muuttamisesta
HE 130/2005
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta
HE 129/2005
Hallituksen esitys Eduskunnalle sairausvakuutuksen rahoitusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi annetun hallituksen esityksen HE 68/2005 vp täydentämisestä
HE 128/2005
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työntekijäin eläkemaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta eräissä päivärahoissa
HE 127/2005
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 18 §:n muuttamisesta
HE 126/2005
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi apteekkimak-susta annetun lain 1 a ja 2 §:n muuttamisesta
HE 125/2005
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työnantajan kansaneläkemaksun suuruudesta vuonna 2006 ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
HE 124/2005
Hallituksen esitys Eduskunnalle kansaneläkkeen tasokorotusta koskevaksi lainsäädännöksi
HE 123/2005
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi julkisesti tuettujen vienti- ja alusluottojen korontasauksesta annetun lain sekä julkisesti tuettujen vienti- ja alusluottojen korontasausyhtiöstä annetun lain muuttamisesta
HE 122/2005
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rataverolain 5 §:n muuttamisesta
HE 121/2005
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi raha-arpajaisten sekä veikkaus- ja vedonlyöntipelien tuoton käyttämisestä annetun lain 2 §:n muuttamisesta
HE 120/2005
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kuntien yleisestä kalleusluokituksesta annetun lain 6 §:n muuttamisesta
HE 119/2005
Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2006
HE 118/2005
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta annetun lain sekä verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 9 §:n muuttamisesta
HE 117/2005
Hallituksen esitys Eduskunnalle eräiksi tuloveroperusteita koskeviksi muutoksiksi
HE 116/2005
Hallituksen esitys Eduskunnalle vuoden 2006 tuloveroasteikkolaiksi
HE 115/2005
Hallituksen esitys Eduskunnalle Algerian demokraattisen kansantasavallan kanssa sijoitusten vastavuoroisesta edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta.
HE 114/2005
Hallituksen esitys Eduskunnalle Armenian tasavallan kanssa sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
HE 113/2005
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta
Esitykset numeroittain

232-213 212-193 192-173 172-153 152-133 132-113 112-93 92-73 72-53 52-33 ...12-1

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.