Hallituksen esitykset: 2003

Esitykset numeroittain

181-162 161-142 141-122 121-102 101-82 81-62 61-41 40-21 20-1

HE 20/2003
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 18 §:n muuttamisesta
HE 19/2003
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi hautaustoimilain 6 §:n muuttamisesta
HE 18/2003
Hallituksen esitys Eduskunnalle Azerbaidzhanin tasavallan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta.
HE 17/2003
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kansaneläkelaitoksen järjestämästä kuntoutuksesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta
HE 16/2003
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtion korvauksesta eräille Neuvostoliiton partisaani-iskujen kohteeksi joutuneille henkilöille
HE 15/2003
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulain 26 ja 28 §:n muuttamisesta
HE 14/2003
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kaksikäyttötuotteiden vientivalvonnasta annetun lain muuttamisesta
HE 13/2003
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi viestintämarkkinalain muuttamisesta
HE 12/2003
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain muuttamisesta
HE 11/2003
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kirkkolain muuttamisesta
HE 10/2003
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tuloverolain 105 a §:n ja vuoden 2003 veroasteikkolain 2 §:n muuttamisesta
HE 9/2003
Hallituksen esitys Eduskunnalle rataverolaiksi
HE 8/2003
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi vesi- ja ilma-alusten muonitusta koskevien eräiden säännösten muuttamisesta
HE 6/2003
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi asevelvollisuuslain 28 §:n muuttamisesta
HE 5/2003
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi ampuma-aselain, rikoslain 44 luvun 11 §:n sekä poliisilain 23 §:n muuttamisesta
HE 4/2003
Hallituksen esitys Eduskunnalle Yhdistyneiden Kansakuntien ja Suomen välillä voimavarojen antamisesta Yhdistyneiden Kansakuntien operaatioon Etiopiassa ja Eritreassa (UNMEE) tehdyn yhteistyöpöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
HE 3/2003
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain 10 luvun 5 §:n 2 momentin muuttamisesta
HE 2/2003
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta
HE 1/2003
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi autoverolain 12 §:n muuttamisesta
Esitykset numeroittain

181-162 161-142 141-122 121-102 101-82 81-62 61-41 40-21 20-1

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.