Hallituksen esitykset: 2003

Esitykset numeroittain

181-162 161-142 141-122 121-102 101-82 81-62 61-41 40-21 20-1

HE 81/2003
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi eräiden maatalouden alaan kuuluvien lakien kumoamisesta annetun lain 3 §:n 2 momentin kumoamisesta
HE 80/2003
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi valmisteverotuslain sekä alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain muuttamisesta
HE 79/2003
Hallituksen esitys Eduskunnalle eräiden oikeusministeriön ja sisäasiainministeriön hallinnonalan lakien viittausäännösten muuttamisesta viittauksiksi hallintolakiin
HE 78/2003
Hallituksen esitys Eduskunnalle Tsekin, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Puolan, Slovenian ja Slovakian liittymisestä Euroopan unioniin tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laeiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja näiden valtioiden kanssa tehtyjen Eurooppa-sopimusten voimaansaattamislakien kumoamisesta
HE 77/2003
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain 13 §:n muuttamisesta
HE 76/2003
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi luonnonsuojelulain muuttamisesta
HE 75/2003
Hallituksen esitys Eduskunnalle 90. Kansainvälisen työkonferenssin hyväksymän työturvallisuutta ja työterveyttä koskevaan yleissopimukseen liittyvän pöytäkirjan hyväksymisestä sekä laiksi pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
HE 74/2003
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 4 §:n, sosiaalihuoltolain sekä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 12 §:n muuttamisesta
HE 73/2003
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi metsälain muuttamisesta
HE 72/2003
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi talousneuvostosta annetun lain 5 §:n muuttamisesta.
HE 71/2003
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi lapsilisälain 7 §:n muuttamisesta
HE 70/2003
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi aikuiskoulutustuesta annetun lain 12 §:n muuttamisesta
HE 69/2003
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain 9 luvun 3 §:n muuttamisesta
HE 68/2003
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tapaturma- ja liikennevakuutuslaitoksilta vuodelta 2004 perittävästä maksusta
HE 67/2003
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain muuttamisesta
HE 66/2003
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 25 §:n muuttamisesta
HE 65/2003
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi kansanterveyslain ja erikoissairaanhoitolain 10 §:n muuttamisesta
HE 64/2003
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 18 ja 45 a §:n muuttamisesta
HE 63/2003
Hallituksen esitys laiksi työntekijäin eläkemaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta eräissä päivärahoissa
HE 62/2003
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta
Esitykset numeroittain

181-162 161-142 141-122 121-102 101-82 81-62 61-41 40-21 20-1

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.