HE 7/2000

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kiinteistön luovutuksesta Tampereen kaupungille

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki, jonka nojalla Suomen valtio myisi Tampereen kaupungille Tampereen 7. kaupunginosan korttelin 114 tontin nro 1 rakennuksineen. Kiinteistö vapautuu kun yliopiston yksiköt siirtyvät kesäkuussa 2003 yliopiston uusiin tiloihin eikä Valtion kiinteistölaitoksella ole tontille rakennuksineen käyttöä. Kaupungin tarkoitus on osoittaa tilat muutostöiden jälkeen Tampereen sosiaalialan oppilaitokselle. Myynti tapahtuisi käyvällä 45 miljoonan markan kauppahinnalla.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen kun se on hyväksytty ja vahvistettu.


PERUSTELUT

Valtion kiinteistölaitos on tehnyt 13.12.1999 investointipäätöksen Tampereen yliopiston IV vaiheen rakentamisesta. Yliopiston IV vaihe valmistuu kesäkuussa 2003, jolloin yliopiston yksiköt, jotka nyt on sijoitettu Pyynikintie 2 olevaan kiinteistöön, siirtyvät näihin tiloihin. Valtion kiinteistölaitoksella ei ole vapautuvalle valtion omistamalle kiinteistölle käyttöä. Neuvotteluissa Tampereen kaupungin kanssa on päädytty tulokseen, jonka mukaan kaupunki on valmis ostamaan kiinteistön. Kaupunki osoittaisi tilat muutostöiden jälkeen Tampereen sosiaalialan oppilaitokselle.

Luovutettava Tampereen kaupungin 7. kaupunginosan korttelin 114 tontti nro 1 sijaitsee osoitteessa Pyynikintie 2, noin kilometrin päässä Keskustorilta länteen. Tontin pinta-ala on 6 200 mý. Tontti on osoitettu asemakaavassa opetustointa palvelevien rakennusten korttelialueeksi (YO). Tontin rakennusoikeus on 10 000 kerros-m2. Tontilla on yksi rakennus, joka on valmistunut kahdessa vaiheessa vuosina 1915 ja 1923. Sisäpiha on rakennettu kirjastoksi vuonna 1982 ja ullakolle on rakennettu huonetiloja vuonna 1989. Rakennus on peruskorjattu ja muutettu nykyiseen käyttöön kahdessa vaiheessa vuosina 1974―1975 ja 1980―1982. Tilojen laajuus on 8 370 huoneisto-m2. Rakennus on hyväkuntoinen. Toimitilat on rakennettu alunperin oppilaitoskäyttöön. Tontilla ei ole rasituksia tai rajoituksia.

Kiinteistö ehdotetaan luovutettavaksi Tampereen kaupungille 45 miljoonan markan kauppahinnasta. Hinta on 5 400 mk/htmý. Huomioon ottaen markkinatilanne, kiinteistön luonne, tuleva käyttö, yliopiston uudisrakennus ja muut asiaan vaikuttavat tekijät, hinta on käypä. Kauppa tehtäisiin, omistus- ja hallintaoikeus siirrettäisiin ja valtio saisi kauppahinnan keväällä 2000. Kauppahinnan voidaan katsoa olevan osan yliopiston IV vaiheen uusinvestoinnin rahoitusta.

Kiinteistölaitos on vuokrannut tilat Tampereen yliopistolle. Vuokrasopimus on voimassa toistaiseksi kuuden kuukauden irtisanomisajalla. Tarkoitus on, että vuokrasopimus on voimassa vuoden 2003 kesäkuuhun.

Tampereen kaupunginhallitus on osaltaan hyväksynyt asian. Kaupunginvaltuuston käsittelyssä asia on helmikuussa 2000. Kauppakirja on tarkoitus allekirjoittaa heti, kun valtuuston päätös on lainvoimainen ja kiinteistön luovutusta koskeva laki on tullut voimaan.

Valtion kiinteistölaitos on kirjeellään 26.1.2000 esittänyt, että valtiovarainministeriö ryhtyisi toimenpiteisiin kiinteistölaitoksen oikeuttamiseksi myymään edellä mainitut alueet 45 000 000 markan kauppahinnalla. Luovutus edellyttää eduskunnan suostumusta tai lakia.

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen kun se on hyväksytty ja vahvistettu.

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskunnalle hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus:

Laki kiinteistön luovutuksesta Tampereen kaupungille

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Valtion kiinteistölaitos oikeutetaan myymään Tampereen 7. kaupunginosan korttelin 114 tontin nro 1 sillä olevine rakennuksineen Tampereen kaupungille 45 000 000 markan kauppahinnalla ja muutoin määräämillään ehdoilla.

2 §

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 2000.


Helsingissä 18 päivänä helmikuuta 2000

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Valtiovarainministeri
Sauli Niinistö

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.